1. מבוא

בפרק זה נראה מבוא קצר למדעי המחשב, נבין מה הצורך במחשבים ואיך משתמשים בהם על מנת לפתור בעיות. נדבר גם על פרדיגמת התכנות מונחה העצמים, נבין מה זה אומר ומהם המושגים הבסיסיים בגישה זו.