מבוא למדעי המחשב

בחלק זה נסקור באופן כללי את המשמעות של מחשבים בחיינו, נדבר על הצורך במחשבים ועל תפקידם בפתרון בעיות, ונראה כיצד ניתן להשתמש בהם על מנת לפתור בעיות.