כתיבת תוכנית ראשונה

בחלק זה נצלול למים ונתחיל לכתוב ג'אווה ע"י כתיבת תוכנית ראשונה שמדפיסה פלט פשוט על המסך.