משפטי תנאי מורכבים

בחלק זה נראה שימוש ב-else, תנאים מקוננים, if else if