בנאי העתקה ואובייקטים כפרמטרים

בחלק זה נדבר על בנאי ההעתקה של המחלקה, ונראה שיטות שמקבלות ומחזירות אובייקטים אחרים כפרמטרים.