הרכבה

בחלק זה נציג את מושג ההרכבה של מחלקות - נראה כיצד ניתן לבנות מחלקה שמורכבת מאובייקטים אחרים כתכונות ונדבר על המשמעויות של ההרכבה