5. לולאות

בפרק זה נראה את מבני הבקרה האיטרטיביים של השפה, נראה את שלושת סוגי הלולאות בג'אווה ונדגים את השימוש בהן.