לולאת while, do while

בחלק זה נמשיך לדבר על לולאות ונראה את שני סוגי הלולאות הנוספים בג'אווה - while ו-do while