6. מערכים

בפרק זה נדבר על מערכים, שהם מבנים המאפשרים לשמור כמות גדולה של נתונים בזיכרון בצורה נוחה