1. מבוא

בפרק זה נראה מבוא קצר למדעי המחשב, נבין מה הצורך במחשבים ואיך משתמשים בהם על מנת לפתור בעיות. נדבר גם על הדרך בה מחשבים מייצגים מספרים, על בסיסים שונים ועל הבסיס הבינארי