מבוא למדעי המחשב

בחלק זה נסקור באופן כללי את המשמעות של מחשבים בחיינו, נדבר על הצורך במחשבים ועל תפקידם בפתרון בעיות, ונראה כיצד ניתן להשתמש בהם על מנת לפתור בעיות.

פתרון לתרגיל: