3. משפטי תנאי

בפרק זה נמשיך לחקור את המבנים הבסיסיים של השפה ונראה את מבנה הבקרה המותנה - נראה כיצד ניתן להתנות ביצוע של קוד מסויים ע"י קיום או אי קיום של תנאי.