האופרטור הטרנארי

בחלק זה נראה את האופרטור הטרנארי שמאפשר ביצוע משפטי תנאי בצורה מקוצרת.

פתרון לתרגיל: