לולאת while, do while

בחלק זה נמשיך לדבר על לולאות ונראה את שני סוגי הלולאות הנוספים ב-C - לולאת while ו-do while

פתרון לתרגיל: