החזרת פרמטרים

בחלק זה נלמד על פונקציות שמחזירות פרמטרים, ונראה את מנגנון החזרת הפרמטרים ב-C

פתרון לתרגיל: