פונקציות - דוגמא

בחלק זה נראה דוגמא לשימוש בפונקציות.

פתרון לתרגיל: