משתנים גלובלים

בחלק זה נראה כיצד להגדיר משתנים בעלי טווח הכרה גלובלי ונראה את פקודת המאקרו

פתרון לתרגיל: