מבוא ל-OOP

בחלק זה נסקור באופן כללי את גישת התכנות מונחה העצמים. נציג את המושגים הבסיסיים בגישה זו ונראה דוגמאות לשימוש בה.