משתנים ואריתמטיקה

בחלק זה נראה כיצד ניתן להגדיר ולהשתמש בשטחי זיכרון לצורך התוכנית. נראה כיצד מוגדרות ומבוצעות הפעולות האריתמטיות הבסיסיות בשפה.