קלט ופלט של משתנים

בחלק זה נראה כיצד ניתן לכתוב תוכנית אינטראקטיבית - תוכנית שמסוגלת לקבל קלט מהמשתמש ולעבד אותו. נראה כיצד ניתן להדפיס ערכי משתנים על המסך.