משפטי תנאי פשוטים

בחלק זה נדבר על הגדרת תנאי פשוט, שימוש באופרטורים בוליאנים, שימוש ב-&&, ||, !