הגדרת מחלקה ותכונות

בחלק זה נדבר על הגדרת מחלקה, יצירת אובייקט באמצעות new, המילה null, הגדרת תכונות ציבוריות, גישה לתכונות.