שיטות

בחלק זה נדבר על חתימת שיטה, הפעלת שיטה, העברת פרמטרים לשיטה, החזרת ערך משיטה