בנאים

בחלק זה נציג את הבנאי של המחלקה, נראה את הגדרתו ותפקידו, נלמד על הבנאי הריק ונדבר על ריבוי בנאים במחלקה.