מאפייני גישה

בחלק זה נדבר על מאפיין הגישה private ועל הדרך שבה באמצעותו אנו מממשים את הכימוס של המחלקה.