השיטה toString

בחלק זה נראה את השיטה toString ונראה את המאפיינים והשימושים המיוחדים שלה