העמסת שיטות

בחלק זה נראה את מנגנון העמסת השיטות של ג'אווה ונציג את השימושים בו.