משתנים ושיטות סטטיים

בחלק זה נדבר על המושג משתנה סטטי ושיטה סטטית נראה מה ההבדל בין משתנים ושיטות לא סטטיים ונדבר על השימושים.