מערך חד ממדי

בחלק זה נראה את מבנה המערך החד ממדי, שימוש בלולאות ואינדקסים במערך ואת התכונה length