מערכים כפרמטרים

בחלק זה נראה כיצד ניתן להעביר מערכים כפרמטרים לשיטות.