מערכים של אובייקטים

בחלק זה נראה כיצד ניתן לבנות מערך של אובייקטים ונחקור את השימושים של הדבר.