תווים

בחלק זה נציג את הטיפוס char, נדבר על שמירת תווים ויצוגם באמצעות ערכי ASCII