מחרוזות

בחלק זה נראה כיצד ניתן לייצג אוסף תווים כמחרוזת, נכיר את המחלקה הסטנדרטית String ונראה שיטות חשובות בה.