יצוג מספרים במחשב

בחלק זה נלמד את הדרך בה המחשב מייצג מספרים, נלמד על אריתמטיקה בינארית ונראה איך להמיר מספרים מבסיסים שונים.

פתרון לתרגיל: