כתיבת תוכנית ראשונה

בחלק זה נצלול למים ונתחיל לכתוב בשפת C ע"י כתיבת תוכנית ראשונה שמדפיסה פלט פשוט על המסך.

פתרון לתרגיל: