4. לולאות

בפרק זה נראה את מבני הבקרה האיטרטיביים של השפה, נראה את שלושת סוגי הלולאות בשפת C ונדגים את השימוש בהן.