לולאת for

בחלק זה נציג את מושג הלולאה, ונדבר על לולאת for.

פתרון לתרגיל: