הגדרת פונקציה

בחלק זה נלמד מהי פונקציה ונראה את השלבים בהגדרה, מימוש וקריאה לפונקציה בלי פרמטרים.

פתרון לתרגיל: