העברת פרמטרים לפונקציה

בחלק זה נלמד על פונקציות שמקבלות פרמטרים, ונראה את מנגנון העברת הפרמטרים ב-C

פתרון לתרגיל: