מערכים כפרמטרים

בחלק זה נראה כיצד ניתן להעביר מערכים כפרמטרים לפונקציות ונראה דוגמאות לפונקציות עם מערכים.

פתרון לתרגיל: