מערכים דו ממדיים

בחלק זה נראה את מבנה המערך הדו ממדי ונראה כיצד ניתן לסרוק אותו באמצעות לולאה מקוננת.

פתרון לתרגיל: