7. תווים ומחרוזות

בפרק זה נלמד על משתנים תוויים שמאפשרים לשמור תווים בודדים, ועל משתני מחרוזת, שמאפשרים לשמור אוסף של תווים בעל משמעות.