מחרוזות

בחלק זה נראה כיצד ניתן לייצג אוסף תווים כמחרוזת, נכיר את הספריה string.h ונראה פונקציות חשובות בה.

פתרון לתרגיל: