מחרוזות - דוגמאות

בחלק זה נראה כמה דוגמאות לפונקציות שמבצעות מניפולציות על מחרוזות.

פתרון לתרגיל: